Rhinoplasti-Burun Estetik Ameliyatı

Burun ameliyatı (Rinoplasti), plastik cerrahların en sık yaptıkları ameliyattır. Bu ameliyat, burnun görünüm, yapı ve işlevinde değişikliğe neden olabilir. Rinoplasti, burnunuzun büyüklüğünü artırabilir veya azaltabilir. Burun ucunuzun şeklini değiştirebilir. Burun kanatlarınızı daraltabilir, burun ve dudağınız arasındaki açıyı değiştirebilir. Bu ameliyat doğuştan veya kaza sonucu meydana gelen bozuklukları düzeltebilir, ayrıca bazı nefes alma problemlerini giderebilir.
Tüm hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak ortak bir rinoplasti yöntemi yoktur. Rinoplasti ameliyatı hastaların isteklerine göre kişiselleştirilir. Açık rinoplasti ameliyatında kesiler, burun içine yapılabilir veya burnun dikkat çekmeyen yerlerine gizlenebilir. Bazı nefes alma problemlerini düzeltme amacıyla burun içi cerrahi girişimler rinoplasti ile aynı zamanda yapılabilir.
Bu ameliyat için en uygun adaylar, burun şeklinde mükemmellikten çok düzelme beklentisindeki kişilerdir. Gerçekçi beklentilerin yanında sağlık durumunun iyi olması ve psikolojik denge de uygun hasta için önemli özelliklerdir. Rinoplasti, diğer cerrahi girişimlerle de uygulanabilir. Burun ameliyatından sonra kişi ve veya ameliyatı yapan plastik cerrahın memnun kalmadığı durumlarda ikinci ameliyat yapılabilir. Bazen estetik amaçlı olmayan başka nedenlerle (burun kırığı, deviasyon, dudak damak yarığı burnu) burun ameliyatı yapılmış ve istenen sonuç alınmamış olabilir. Bu durumda yapılan ameliyatlar burun revizyonu veya sekonder rinoplasti olarak adlandırılır. Bu ameliyatlar bazen çok basit bir işlemi bazen de önceki ameliyattan daha zor işlemleri içerebilir. Burundan kalan fazlalıkların alınması genellikle basit işlemleri gerektirirken, Fazla alınmış dokuların yerine konması çok komplike işlemler gerektirebilir. Bunlar arasında; kulak arkasından kıkırdak veya faysa alınması, kaburgadan kıkırdak veya kıkırdak-kemik alınması sayılabilir. Kaburga alınan yerde genellikle görünür biz iz kalması beklenir. Nadiren bunların yerinme alloplastik (suni) malzemeler de kullanılabilir.

ALTERNATİF TEDAVİLER
Alternatif tedavi olarak, küçük sorunlar için yeniden estetik burun ameliyatı (rinoplasti) yaptırmamak söz konusu olabilir. Bazı burun içi hava yolu hastalıklarında burun dışında yapılacak bir cerrahi girişime gerek yoktur. Riskler ve potansiyel yan etkiler hava yolunu düzeltme amaçlı burun içindeki bölmeyi düzeltme (septoplasti) gibi cerrahi içeren alternatif tedavi yöntemleri ile ilişkilidir.

BURUNUN İKİNCİ AMELİYATININ (SEKONDER RİNOPLASTİNİN) RİSKLERİ
Her cerrahi girişimin belli oranda riski vardır. Aynı bölgeye ikinci cerrahi girişim genellikle daha fazla risk taşır ve daha zordur. Önceden var olan sorun giderilebildiği gibi önceden var olmayan sorun gelişebilir. Bir kişinin cerrahi bir girişimi seçmesi risklerin faydaya kıyasına dayanır. Hastaların çoğunda bu yan etkilerin gözlenmemesine karşın, ikinci estetik burun ameliyatının risklerini, yan etkilerini ve sonuçlarını anladığınızdan emin olmak için bunların her birini plastik cerrahınızla tartışmalısınız.
1.    Kanama: Nadiren görülse de, cerrahi sırasında veya sonrasında kanama görülebilir. Ameliyat sonrası kanama halinde, biriken kanın acil olarak boşaltılması ve hastaya kan verilmesi gerekebilir. Kanama riskini arttırabileceğinden ameliyat öncesi on günlük süre içerisinde aspirin veya diğer non-streoid antiinflamatuar ilaçları kullanmayınız. Kontrol altında olmayan yüksek tansiyon ameliyat esnasında veya sonrasında kanamaya neden olabilir. Cilt altında kan birikmesi iyileşmeyi geciktirebilir ve nedbe oluşumuna neden olabilir.
2.    Enfeksiyon: Bu tip bir cerrahiden sonra enfeksiyon görülmesi nadirdir. Enfeksiyon gelişmesi halinde antibiyotik tedavisi ve cerrahi girişim gerekebilir.
3.    Ciltte nekroz: İkinci ameliyatlarda yer yer ciltte incelme ve kalıcı renk değişiklikleri olabilir. Çok nadiren burun derisi kaybı olup cerrahi girişim ile onarılması gerekebilir.
4.    Ciltte nedbe oluşumu ve düzensizlik: Burun dışından yapılan kesiler az veya çok iz bırakır. Cerrahi sonrası iyi bir yara iyileşmesi beklense de, ciltte ve daha derin dokularda anormal nedbe oluşabilir. Nedbeler hoş görünmeyebilir ve çevre cilt renginden farklı renkte olabilir. Dikişlerden kaynaklanan görünebilen izler kalabilir. İkinci ameliyatlarda bu izler daha belirgin olabilir. Özellikle buruna kıkırdak veya kemik koymak gerekirse bunlar ciltte düzensizlik yapabilir, ışıkta farklı gözükebilir veya hareketli olabilirler. Bazı kişilerde nedbeler cerrahi revizyon veya tedavi gerektirebilir. Kemiğin veya kıkırdağın alındığı bölgede ( saçlı deri, kasık, kulak arkası veya göğüs ön bölgede) 4-5 cm uzunluğunda izler olur.
5.    Derin yapıların hasarı: Sinirler, gözyaşı kanalları, damarlar ve kaslar ameliyat sırasında zarar görebilir. Yapılan rinoplasti tekniğine göre bu olasılık değişir. Derin yapıların hasarı geçici veya kalıcı olabilir.
6.    Kötü sonuç: İkinci estetik burun ameliyatının sonucu da sizi tatmin etmeyebilir. Gözle görülebilen ve elle hissedilebilen bozukluklar, işlev kaybı ve yapısal bozukluklar meydana gelebilir. Sonucun beklentilerinizi karşılamadığını düşünüp hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sonuçlarının tatmin edici olmaması halinde ek cerrahi işlemler gerekebilir.
7.    Uyuşukluk: İkinci estetik burun ameliyatı sonrası burun cildinizde kalıcı uyuşukluk gelişebilir. Bu durum önceden tahmin edilemez. Burun cildinde duyu azalması veya kaybı tamamıyla geçmeyebilir.
8.    Asimetri: İnsan yüzü normal olarak asimetriktir. Estetik burun ameliyatı (Rinoplasti )sonrasında bir taraf diğer tarafa göre farklı olabilir. Bu ikinci estetik burun ameliyatından sonra da tam olarak giderilemeyebilir.
9.    Kronik ağrı: Çok nadir olarak rinoplasti sonrası kronik (uzun süreli) ağrı meydana gelebilir.
10.    Cilt hastalıkları / cilt kanseri: Rinoplasti burnun hem içini, hem de dışını değiştiren bir cerrahi girişimdir. Cilt hastalıkları ve cilt kanseri rinoplastiden bağımsız olarak gelişebilir. İkinci ameliyat yapılması bu riski arttırmaz.
11.    Alerjik reaksiyonlar: Nadir durumlarda, kullanılan bantlara, dikiş materyallerine veya topikal ilaçlara karşı lokal alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Ameliyat sırasında kullanılan veya daha sonra reçete edilen ilaçlara karşı daha ciddi sistemik reaksiyonlar gelişebilir. Bu durumlarda ek tedaviler gerekir.
12.    İyileşmede gecikme: İkinci estetik burun ameliyatından sonra yarada ayrışma ve yara iyileşmesinde gecikme olabilir. Yüzün bazı bölgeleri normal iyileşmeyebilir ve iyileşme zaman alabilir. Ciltte kayıp yaşanabilir. Bu durumda sık pansuman yapmak veya ek cerrahi gerekebilir.
13.    Uzun dönem etkiler: Yaşlanma, güneşe maruz kalma ve rinoplastiden bağımsız başka etkenler sonucu burun görünümünde değişiklikler olabilir. Rinoplastinin sonuçlarını korumak için ek tedaviler ve cerrahi girişimler gerekebilir.
14.    Nazal septum perforasyonu: İkinci estetik burun ameliyatındaki düzeltmeler için nazal septumdan kıkırdak alınmasına ihtiyaç olursa delinme riski vardır. Bu risk düşüktür, fakat meydana geldiğinde tamiri için cerrahi girişim gerekebilir.
15.    Cerrahi anestezi: Hem lokal, hem de genel anestezinin riskleri vardır. Cerrahi anestezi veya sedasyonun her türünde yan etkiler, yaralanma ve hatta ölüm olasılığı bulunmaktadır.

SAĞLIK SİGORTASI
Birçok sağlık sigortası kozmetik ameliyatları ve bunların komplikasyonlarını kapsam dışı tutar. Eğer işlem nefes alma problemini veya burun kırığına bağlı bozukluğu düzeltiyor ise masrafların bir kısmı karşılanıyor olabilir. Lütfen sigorta sağlayıcınızın bilgi broşürlerini dikkatlice inceleyiniz.

GEREKEBİLECEK EK CERRAHİ İŞLEMLER
İkinci Estetik Burun Ameliyatının (revizyon) veya Sekonder Rinoplastinin uzun dönem sonuçlarını etkileyebilecek risk ve komplikasyonlara ek olarak farklı durumlar da söz konusudur. Daha fazla gerginlik veya pozisyon değişikliği için ikincil cerrahiler gerekebilir. Nadir görülseler de, bahsedilen riskler özellikle rinoplasti ile ilgilidir. Başka risk ve komplikasyonlar da görülebilmesine karşın, bunlar daha da nadirdir. Komplikasyon gelişmesi halinde ek tedaviler veya cerrahi girişim gerekebilir. Tıp ve cerrahide kesinlik yoktur. İyi sonuçlar beklense de, elde edilebilecek sonuçlar hakkında hiçbir garanti veya teminat verilemez. Nadiren sonuçları iyileştirmek amacıyla ek cerrahi girişimler gerekebilir.

FİNANSAL SORUMLULUKLAR
Cerrahi masrafların hastane ve doktorunuzun ücretini kapsayıp kapsamadığını ve ödeme şeklini sorunuz. Bazı beklenmeyen durum ve tedaviler için gereken ek ödemeler ve ücretlerden sorumlu olacaksınız. Cerrahi komplikasyonlar (olumsuz sonuç) gelişmesi halinde ek masraflar oluşabilir. İkincil cerrahi veya düzeltme (revizyon) amaçlı cerrahilerle ilgili hastanede kalış ve ameliyat ücretleri de sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Kaynak: Türk Plastik Cerrahi Derneği

Yorum Yaz

Name*

Email* (never published)

Website